ابن کارت مختص تعاونی شهرک 2500 واحدی به ارزش 3 میلیون تومان کارمندان رسمی و قرارداد مستقیم این بن کارت صرفا برای خرید از تعاونی شهرک می باشد به این صورت که کارمندان می توانند از زمان ثبت بن کارت به مدت 6 ماه ، هر ماه 500 هزار تومان از تعاونی خرید داشته باشند. کارمندان محترم که این بن کارت را ثبت نام می نمایند می توانند هر زمان دلخواه از تعاونی خرید داشته باشند و مبلغی پرداخت ننمایند تا به طور اتوماتیک مبلغ 500 هزار تومان از حقوق کارمند، در آخر هرماه کسر شود.توجه 1:چنانچه خرید یک ماه کمتر از 500 هزار تومان باشد با هماهنگی با واحد حسابداری مابقی به حساب ماه آینده منتقل می شود .توجه 2:این بن کارت برای کلیه کارمندان پارس جنوبی ،رسمی و قرارداد مستقیم قابل تهیه است.اتوجه 3:ین بن کارت پیش پرداختی ندارد.مراحل ثبت و سفارش بن کارت:این کارت مختص کارمندان (رسمی و قرارداد مستقیم) می باشد برای خرید این کارت می بایست به طریق زیر عمل نمایید: ابتدا از گزینه دسته بندی محصولات ، بن کارت راانتخاب کرده سپس بعد از انتخاب بن کارت 3 میلیون تومانی از طریق گزینه پرداخت آنلاین مبلغ 15000 تومان برای ثبت سفارش به صورت آنلاین پرداخت نمایید سپس باتوجه به اینکه این بن کارت فاقد سود و پیش پرداخت است، برای پرداخت اقساط : از زمان ثبت به مدت 6 ماه ماهیانه مبلغ 500 هزارتومان از فیش حقوقی شما کسر می شود تاریخ انقضا کارت پس از 6 ماه به پایان می رسد. شما میتوانید طی این 6 ماه هرزمانی از ماه از تعاونی خرید داشته و هزینه ای پرداخت ننمایید تا به شکل اتوماتیک انتهای ماه از فیش حقوقیان کسر شود چنانچه مبلغ خرید شما کمتر از 500 هزار تومان در ماه بود این مبلغ برای ماه بعد ذخیره خواهد شد آدرس فروشگاه :شهرستان جم-شهرک شهیدتندگویان (2500 واحدی)-تعاونی مصرف کارکنان نفت

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×