خاکشیر تکی
خاکشیر تکی
قیمت :2000 تومان
سماق 70 گرم گلستان
سماق 70 گرم گلستان
قیمت :4100 تومان
پودر سیر 75گرم کشت سبز
پودر سیر 75گرم کشت سبز
قیمت :6300 تومان
زرد چوبه 100گرم  ادیت
زرد چوبه 100گرم ادیت
قیمت :3500 تومان
ادویه کاری 80گرم ادیت
ادویه کاری 80گرم ادیت
قیمت :4000 تومان
زیره سیاه کشت سبز80گ
زیره سیاه کشت سبز80گ
قیمت :11300 تومان
فلفل سیاه سبز دانه
فلفل سیاه سبز دانه
قیمت :11500 تومان
دارچین کشت سبز آویز
دارچین کشت سبز آویز
قیمت :4400 تومان
پولک سوخاری برتر
پولک سوخاری برتر
قیمت :5500 تومان
چمنی خلال پسته 20 گرمی
چمنی خلال پسته 20 گرمی
قیمت :3000 تومان
تمر هندی هسته دار
تمر هندی هسته دار
قیمت :7000 تومان
گرده گل
گرده گل
قیمت :20000 تومان
خلال پسته بی رقیب
خلال پسته بی رقیب
قیمت :13000 تومان
خلال بادام  بی رقیب
خلال بادام بی رقیب
قیمت :11000 تومان
پودر نارگیل برتر
پودر نارگیل برتر
قیمت :4000 تومان
زنجبیل 75 گرم برتر
زنجبیل 75 گرم برتر
قیمت :5000 تومان
پودر تارت 320 گرمی رشد
پودر تارت 320 گرمی رشد
قیمت :7900 تومان
آویشن 35 گرمی گلستان
آویشن 35 گرمی گلستان
قیمت :3500 تومان
فلفل سیاه 40 گرمی برتر
فلفل سیاه 40 گرمی برتر
قیمت :5500 تومان
گلپر نمک پاشی
گلپر نمک پاشی
قیمت :6200 تومان
فلفل سیاه 75 گرم برتر
فلفل سیاه 75 گرم برتر
قیمت :8500 تومان
خلال بادام 30 گرم برتر
خلال بادام 30 گرم برتر
قیمت :5000 تومان
زنجبیل نمک پاشی برتر
زنجبیل نمک پاشی برتر
قیمت :5500 تومان
دارچین نمک پاشی برتر
دارچین نمک پاشی برتر
قیمت :5500 تومان
خاکشیر 75 گرم برتر
خاکشیر 75 گرم برتر
قیمت :7000 تومان
اویشن نمک پاشی برتر
اویشن نمک پاشی برتر
قیمت :6000 تومان
خاکشیر 50گرمی چمنی
خاکشیر 50گرمی چمنی
قیمت :2500 تومان
بکینگ پودر 40گرم چمنی
بکینگ پودر 40گرم چمنی
قیمت :2000 تومان
خلال پسته 20گرم چمنی
خلال پسته 20گرم چمنی
قیمت :3000 تومان
جوش شیرین 60گرم چمنی
جوش شیرین 60گرم چمنی
قیمت :1500 تومان
سماق 50 گرم گلستان
سماق 50 گرم گلستان
قیمت :2500 تومان
زرد چوبه 75 گرم گلستان
زرد چوبه 75 گرم گلستان
قیمت :4900 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×