خیارشور شیشه ای بهانه
خیارشور شیشه ای بهانه
قیمت :14400 تومان
ترشی سیر بقا
ترشی سیر بقا
قیمت :11500 تومان
سرکه 3لیتری سفید حسنی
سرکه 3لیتری سفید حسنی
قیمت :13800 تومان
خیارشور ویژه 750به یک
خیارشور ویژه 750به یک
قیمت :10500 تومان
آبلیمو 510گرم بقا
آبلیمو 510گرم بقا
قیمت :9700 تومان
زیتون شیشه تک
زیتون شیشه تک
قیمت :17000 تومان
آبلیمو 270میل یک و یک
آبلیمو 270میل یک و یک
قیمت :11600 تومان
ترشی بندری سن سون
ترشی بندری سن سون
قیمت :4300 تومان
ترشی سیر سفید  توکل
ترشی سیر سفید توکل
قیمت :12000 تومان
سرکه سفید 4لیتری شی فو
سرکه سفید 4لیتری شی فو
قیمت :12000 تومان
زیتون ممتاز 630بقا
زیتون ممتاز 630بقا
قیمت :15800 تومان
زیتون شور630 بقا
زیتون شور630 بقا
قیمت :13400 تومان
ترشی فلفل بقا 630
ترشی فلفل بقا 630
قیمت :9200 تومان
ترشی سیر فله
ترشی سیر فله
قیمت :29000 تومان
خیارشور تک
خیارشور تک
قیمت :5600 تومان
خیارشور شی فو
خیارشور شی فو
قیمت :7500 تومان
ترشی سیر قهوه ای 650بدر
ترشی سیر قهوه ای 650بدر
قیمت :12500 تومان
خیار شور نول شیشه تک
خیار شور نول شیشه تک
قیمت :5600 تومان
ترشی لیته فله
ترشی لیته فله
قیمت :15000 تومان
خیار شور فله
خیار شور فله
قیمت :18000 تومان
سرکه سیب طراوت شیشه
سرکه سیب طراوت شیشه
قیمت :5000 تومان
آبلیمو ترش طراوت410
آبلیمو ترش طراوت410
قیمت :6800 تومان
زیتون شور
زیتون شور
قیمت :8000 تومان
زیتون زیتون سیاه
زیتون زیتون سیاه
قیمت :4000 تومان
زیتون سبز
زیتون سبز
قیمت :4000 تومان
زیتون سبز مهراد
زیتون سبز مهراد
قیمت :9000 تومان
آبلیمو جم 1/5 لیتری
آبلیمو جم 1/5 لیتری
قیمت :19000 تومان
سرکه بالزامیک.
سرکه بالزامیک.
قیمت :17000 تومان
سرکه انگور
سرکه انگور
قیمت :6500 تومان
سرکه بالزامیک
سرکه بالزامیک
قیمت :19500 تومان
سرکه سفید 500 گرم بقاء
سرکه سفید 500 گرم بقاء
قیمت :5000 تومان
آبلیمو 600 سی سی بدر
آبلیمو 600 سی سی بدر
قیمت :9800 تومان
زیتون شور رویال اصالت
زیتون شور رویال اصالت
قیمت :13500 تومان
خیار شور درجه یک بدر
خیار شور درجه یک بدر
قیمت :5300 تومان
شور مخلوط بدر
شور مخلوط بدر
قیمت :4500 تومان
خیارشور درجه یک بدر
خیارشور درجه یک بدر
قیمت :5600 تومان
ترشی کاپاریس ویژه بدر
ترشی کاپاریس ویژه بدر
قیمت :13000 تومان
ترشی اسپانیایی 650 گرم
ترشی اسپانیایی 650 گرم
قیمت :9500 تومان
ترشی لیته بدر
ترشی لیته بدر
قیمت :4200 تومان
آبغوره 500 گرم مهرام
آبغوره 500 گرم مهرام
قیمت :5200 تومان
آبلیمو شیشه ای اصالت
آبلیمو شیشه ای اصالت
قیمت :11900 تومان
سرکه کوزه سفید طراوت
سرکه کوزه سفید طراوت
قیمت :44000 تومان
خیار شور ویژه بدر
خیار شور ویژه بدر
قیمت :7900 تومان
خیارشور ویژه دلپذیر
خیارشور ویژه دلپذیر
قیمت :13000 تومان
شور غوره 650 گرمی بدر
شور غوره 650 گرمی بدر
قیمت :8500 تومان
سرکه قرمز 4لیتری شانی
سرکه قرمز 4لیتری شانی
قیمت :7500 تومان
سرکه سفید 4لیتری شانی
سرکه سفید 4لیتری شانی
قیمت :7500 تومان
ترشی موسیر 700گرم بدر
ترشی موسیر 700گرم بدر
قیمت :11000 تومان
سرکه قرمز 3 لیتری وردا
سرکه قرمز 3 لیتری وردا
قیمت :20400 تومان
آبغوره 400 گرم اصالت
آبغوره 400 گرم اصالت
قیمت :4400 تومان
ترشی فلفل اصالت
ترشی فلفل اصالت
قیمت :6000 تومان
سرکه سفید 3 لیتری وردا
سرکه سفید 3 لیتری وردا
قیمت :20400 تومان
ترشی فلفل 650 گرم بدر
ترشی فلفل 650 گرم بدر
قیمت :6000 تومان
آبلیمو 450 گرم اروم ادا
آبلیمو 450 گرم اروم ادا
قیمت :10400 تومان
آبغوره 330 گرم یک و یک
آبغوره 330 گرم یک و یک
قیمت :5200 تومان
آبلیمو 330 گرم یک و یک
آبلیمو 330 گرم یک و یک
قیمت :9500 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×