عدس 900 سبز درشت گلستان
عدس 900 سبز درشت گلستان
قیمت :10000 تومان
نخود 900گرم گلستان
نخود 900گرم گلستان
قیمت :13900 تومان
لپه 900گرم گلستان
لپه 900گرم گلستان
قیمت :13900 تومان
لپه 900گرم مادلین
لپه 900گرم مادلین
قیمت :14300 تومان
لوبیا چیتی محلی
لوبیا چیتی محلی
قیمت :12000 تومان
عدس ریز 900 گ بی رقیب
عدس ریز 900 گ بی رقیب
قیمت :10800 تومان
عدس ریز بی رقیب
عدس ریز بی رقیب
قیمت :5500 تومان
لوبیا چیتی450 گ بی رقیب
لوبیا چیتی450 گ بی رقیب
قیمت :17500 تومان
جو برگ 200 گرم چمنی
جو برگ 200 گرم چمنی
قیمت :1700 تومان
جوانه گندم گلها
جوانه گندم گلها
قیمت :8500 تومان
جو پرک فوری هاتی کارا
جو پرک فوری هاتی کارا
قیمت :29500 تومان
جو پرک 450 گرم برتر
جو پرک 450 گرم برتر
قیمت :5100 تومان
ذرت 300 گرم وکیوم برتر
ذرت 300 گرم وکیوم برتر
قیمت :4000 تومان
ذرت طلایی 450 گرم برتر
ذرت طلایی 450 گرم برتر
قیمت :5000 تومان
هل سبز 10 گرم گلستان
هل سبز 10 گرم گلستان
قیمت :2500 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×