مغز گردو ویژه 130گرم
مغز گردو ویژه 130گرم
قیمت :19500 تومان
تخمه هندوانه زرد
تخمه هندوانه زرد
قیمت :5000 تومان
تخمه ژاپنی
تخمه ژاپنی
قیمت :10000 تومان
تخمه کدو گوشتی
تخمه کدو گوشتی
قیمت :15000 تومان
تخمه کدو گوشتی محلی
تخمه کدو گوشتی محلی
قیمت :8000 تومان
تخمه کانادایی خانگی
تخمه کانادایی خانگی
قیمت :5000 تومان
تخمه هندوانه سفید
تخمه هندوانه سفید
قیمت :5000 تومان
پسته شور 125گرم سالم
پسته شور 125گرم سالم
قیمت :36000 تومان
پسته خام 125گرم سالم
پسته خام 125گرم سالم
قیمت :36000 تومان
مغز بادام شور سالم
مغز بادام شور سالم
قیمت :39500 تومان
مغز بادام خام سالم
مغز بادام خام سالم
قیمت :39500 تومان
آجیل استوایی سالم
آجیل استوایی سالم
قیمت :29500 تومان
انجیر فله
انجیر فله
قیمت :55000 تومان
گردو فله
گردو فله
قیمت :65000 تومان
انجیر خشک 160گرم مانی
انجیر خشک 160گرم مانی
قیمت :16000 تومان
انجیر خشک مانی 160گرم
انجیر خشک مانی 160گرم
قیمت :16000 تومان
قیسی 190گرم مانی
قیسی 190گرم مانی
قیمت :12000 تومان
قیسی 190گرم مانی
قیسی 190گرم مانی
قیمت :12000 تومان
کوکتل مکزیکی 65گ مانی
کوکتل مکزیکی 65گ مانی
قیمت :9000 تومان
کدو مشهدی 100گ فستیوال
کدو مشهدی 100گ فستیوال
قیمت :5500 تومان
تخمه جاپنی 70فستیوال
تخمه جاپنی 70فستیوال
قیمت :3500 تومان
زرشک 100 گرم دردانه
زرشک 100 گرم دردانه
قیمت :5800 تومان
عناب 200 گرم گلیران
عناب 200 گرم گلیران
قیمت :8000 تومان
توت سفید 30 گرم مانی
توت سفید 30 گرم مانی
قیمت :3800 تومان
بادام هندی 40 گرم مزمز
بادام هندی 40 گرم مزمز
قیمت :3000 تومان
میکس 40گرم سنجابک
میکس 40گرم سنجابک
قیمت :10000 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×