نخود فرنگی 700 گرمی
نخود فرنگی 700 گرمی
قیمت :18500 تومان
نخود سبز حاجی اربابی
نخود سبز حاجی اربابی
قیمت :6500 تومان
نخودفرنگی مزرعه
نخودفرنگی مزرعه
قیمت :7000 تومان
رطب حاجی اربابی
رطب حاجی اربابی
قیمت :6500 تومان
نعنا خشک 70گ بی رقیب
نعنا خشک 70گ بی رقیب
قیمت :4200 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×