مینی تکنیک پاکتی
مینی تکنیک پاکتی
قیمت :15000 تومان
تافی ترش کادویی شونیز
تافی ترش کادویی شونیز
قیمت :10000 تومان
ادامس اسمیل نعناع
ادامس اسمیل نعناع
قیمت :1000 تومان
شکلات ناپلی سفید چیچک
شکلات ناپلی سفید چیچک
قیمت :26000 تومان
شکلات ناپلی دارک چیچک
شکلات ناپلی دارک چیچک
قیمت :26000 تومان
شکلات ناپلی شیری چیچک
شکلات ناپلی شیری چیچک
قیمت :23000 تومان
توفیکا آیدین
توفیکا آیدین
قیمت :25000 تومان
تافی میوه آناتا فله
تافی میوه آناتا فله
قیمت :27000 تومان
شکلات مونس بسته بندی
شکلات مونس بسته بندی
قیمت :20000 تومان
باراکا کادویی هپی
باراکا کادویی هپی
قیمت :24000 تومان
شکلات تکی
شکلات تکی
قیمت :1000 تومان
مینی توریست آناتا
مینی توریست آناتا
قیمت :500 تومان
شکلات جعه سبز شونیز
شکلات جعه سبز شونیز
قیمت :30000 تومان
روما طلایی جعبه ای
روما طلایی جعبه ای
قیمت :7000 تومان
شکلات گلد شونیز
شکلات گلد شونیز
قیمت :20000 تومان
شونیز طلایی پرنسس
شونیز طلایی پرنسس
قیمت :20000 تومان
پشمک کادویی ( ماریا )
پشمک کادویی ( ماریا )
قیمت :25000 تومان
مینی توریست پاکتی
مینی توریست پاکتی
قیمت :15000 تومان
دراژه کاکائویی سایرو
دراژه کاکائویی سایرو
قیمت :1500 تومان
شکلات مغزدار میکس  M1
شکلات مغزدار میکس M1
قیمت :30000 تومان
شکلات تلخ و شیری Melani
شکلات تلخ و شیری Melani
قیمت :15000 تومان
جلی سافت مخلوط طلقی
جلی سافت مخلوط طلقی
قیمت :5000 تومان
شکلات فینگر آناتا
شکلات فینگر آناتا
قیمت :300 تومان
پاپ کرم شکلات دنت
پاپ کرم شکلات دنت
قیمت :800 تومان
شکلات مارس
شکلات مارس
قیمت :2000 تومان
شکلات شیری رویال چیچک
شکلات شیری رویال چیچک
قیمت :13000 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×