دوغ کیسه ای نعنا پگاه
دوغ کیسه ای نعنا پگاه
قیمت :2000 تومان
دسر شیری کاله
دسر شیری کاله
قیمت :15000 تومان
پنیر پروسس 450 گرم صباح
پنیر پروسس 450 گرم صباح
قیمت :10800 تومان
ماست تک نفره صباح
ماست تک نفره صباح
قیمت :1500 تومان
پنیر پروسس پگاه
پنیر پروسس پگاه
قیمت :4800 تومان
دوغ نعناع هایلی
دوغ نعناع هایلی
قیمت :5700 تومان
پنیر لبنه 180 گرم میهن
پنیر لبنه 180 گرم میهن
قیمت :5000 تومان
کره رامک حیوانی
کره رامک حیوانی
قیمت :2000 تومان
خامه سه گوش پگاه
خامه سه گوش پگاه
قیمت :3400 تومان
ماست موسیر صباح
ماست موسیر صباح
قیمت :3000 تومان
کشک 200 گرمی صباح
کشک 200 گرمی صباح
قیمت :2800 تومان
شیر 200 سی سی کالبر
شیر 200 سی سی کالبر
قیمت :2000 تومان
ماست سطلی کم چرب میهن
ماست سطلی کم چرب میهن
قیمت :10700 تومان
ماست محلی شیراز رامک
ماست محلی شیراز رامک
قیمت :12000 تومان
پنیر  پلاره 100گرم صباح
پنیر پلاره 100گرم صباح
قیمت :1800 تومان
شیر قهوه دامداران
شیر قهوه دامداران
قیمت :2500 تومان
خامه ساده 100 گرم کاله
خامه ساده 100 گرم کاله
قیمت :2700 تومان
دوغ سون 1/5 کاله
دوغ سون 1/5 کاله
قیمت :7200 تومان
پنیر روزانه
پنیر روزانه
قیمت :7900 تومان
پنیر لبنه 200گرم کاله
پنیر لبنه 200گرم کاله
قیمت :5800 تومان
پنیر بف رامک400
پنیر بف رامک400
قیمت :10800 تومان
پنیر لبنه 200پگاه
پنیر لبنه 200پگاه
قیمت :5000 تومان
شیر برنج عسلی کاله
شیر برنج عسلی کاله
قیمت :3000 تومان
لورک لیان ماس
لورک لیان ماس
قیمت :7400 تومان
پنیر سفید 400گرم میهن
پنیر سفید 400گرم میهن
قیمت :7000 تومان
کره 50گرم حیوانی پگاه
کره 50گرم حیوانی پگاه
قیمت :2300 تومان
کره 100گرم پگاه حیوانی
کره 100گرم پگاه حیوانی
قیمت :4500 تومان
شیر موز 200میل پرسوکا
شیر موز 200میل پرسوکا
قیمت :2500 تومان
شیر ساده 200میل پرسوکا
شیر ساده 200میل پرسوکا
قیمت :2000 تومان
دوغ نعنا 1/5 میهن
دوغ نعنا 1/5 میهن
قیمت :6000 تومان
دوغ 1/5 سنتی میهن
دوغ 1/5 سنتی میهن
قیمت :6000 تومان
پنیر فله پلاره
پنیر فله پلاره
قیمت :21000 تومان
دوغ 1/5 لیتری شتر ویوان
دوغ 1/5 لیتری شتر ویوان
قیمت :13000 تومان
شیر نارگیل کاله
شیر نارگیل کاله
قیمت :5000 تومان
شیر 200 کم چرب پگاه
شیر 200 کم چرب پگاه
قیمت :1100 تومان
دوغ خومالی سنتی
دوغ خومالی سنتی
قیمت :4500 تومان
دوغ خومالی
دوغ خومالی
قیمت :5200 تومان
پنیر لبنه رامک180
پنیر لبنه رامک180
قیمت :4500 تومان
دوغ270 سنتی میهن
دوغ270 سنتی میهن
قیمت :1500 تومان
دوغ 270 میهن سنتی
دوغ 270 میهن سنتی
قیمت :1200 تومان
پنیر سفید آمل کم چرب
پنیر سفید آمل کم چرب
قیمت :7900 تومان
شیر زعفرانی میهن 200
شیر زعفرانی میهن 200
قیمت :2500 تومان
دوغ کیسه ای 900شاندیز
دوغ کیسه ای 900شاندیز
قیمت :2000 تومان
ماست موسیر دایتی 380
ماست موسیر دایتی 380
قیمت :4500 تومان
شیر موز 200 میل پاندا
شیر موز 200 میل پاندا
قیمت :1500 تومان
شیر موز پاندا 200میل
شیر موز پاندا 200میل
قیمت :1500 تومان
گاو خندان 8عددی
گاو خندان 8عددی
قیمت :5700 تومان
خامه رامک
خامه رامک
قیمت :3200 تومان
شیر ناگیل 200 میل پگاه
شیر ناگیل 200 میل پگاه
قیمت :1600 تومان
پنیر سفید 300 گرم ارژن
پنیر سفید 300 گرم ارژن
قیمت :6500 تومان
دوغ 1/5 لیتری سورنا
دوغ 1/5 لیتری سورنا
قیمت :8000 تومان
پنیر لیقوان فلزی رامک
پنیر لیقوان فلزی رامک
قیمت :26000 تومان
کره گیاهی ماندگار
کره گیاهی ماندگار
قیمت :1100 تومان
پنیر خامه ای صباح
پنیر خامه ای صباح
قیمت :10800 تومان
میهن دوغ 1/5 ساده
میهن دوغ 1/5 ساده
قیمت :7000 تومان
ماست چیلی
ماست چیلی
قیمت :5100 تومان
ماست بادمجان کاله
ماست بادمجان کاله
قیمت :8300 تومان
کره 15 گرمی میهن
کره 15 گرمی میهن
قیمت :700 تومان
دوغ لیوانی رامک
دوغ لیوانی رامک
قیمت :1000 تومان
دوغ کیسه دلیزه گرینه
دوغ کیسه دلیزه گرینه
قیمت :1300 تومان
دوغ قوطی 320 خوشگوار
دوغ قوطی 320 خوشگوار
قیمت :4500 تومان
پنیر سفید 400 گرم کاله
پنیر سفید 400 گرم کاله
قیمت :8500 تومان
شیر 200cc کاله کم چرب
شیر 200cc کاله کم چرب
قیمت :2000 تومان
شیرپرچرب کاله 3درصد
شیرپرچرب کاله 3درصد
قیمت :2000 تومان
کشک 500 گرم برتر
کشک 500 گرم برتر
قیمت :7900 تومان
دوغ شیشه ای آبعلی
دوغ شیشه ای آبعلی
قیمت :3000 تومان
شیر موز 200 میل دومینو
شیر موز 200 میل دومینو
قیمت :2500 تومان
شیر خرما 200 میل میهن
شیر خرما 200 میل میهن
قیمت :2500 تومان
کشک 250 گرم برتر
کشک 250 گرم برتر
قیمت :4700 تومان
پنیر 350 گرم لبنه صباح
پنیر 350 گرم لبنه صباح
قیمت :8500 تومان
دوغ 280 سی سی عالیس
دوغ 280 سی سی عالیس
قیمت :1500 تومان
پنیر پروبیوتیک ارژن
پنیر پروبیوتیک ارژن
قیمت :6000 تومان
خامه عسل نیم چرب ارژن
خامه عسل نیم چرب ارژن
قیمت :1400 تومان
کشک 250 گرم ارژن
کشک 250 گرم ارژن
قیمت :4000 تومان
ماست کفیر 1400گرم ارژن
ماست کفیر 1400گرم ارژن
قیمت :7000 تومان
شیر سویا ویتامیلک
شیر سویا ویتامیلک
قیمت :4000 تومان
شیر موز 200میل روزانه
شیر موز 200میل روزانه
قیمت :1200 تومان
پنیر سفید 300گرم آپادا
پنیر سفید 300گرم آپادا
قیمت :3400 تومان
دوغ  1.5 لیتر ویژه کاله
دوغ 1.5 لیتر ویژه کاله
قیمت :3800 تومان
ماست سون 1/5 کیلو کاله
ماست سون 1/5 کیلو کاله
قیمت :8400 تومان
شیر عسل 250سی سی ارژن
شیر عسل 250سی سی ارژن
قیمت :1200 تومان
شیر طالبی 200میل ارژن
شیر طالبی 200میل ارژن
قیمت :1200 تومان
ماست موسیر 250گرم رامک
ماست موسیر 250گرم رامک
قیمت :4000 تومان
پنیر محلی 300 گرم رامک
پنیر محلی 300 گرم رامک
قیمت :7200 تومان
دوغ 1.5 پونه ارژن
دوغ 1.5 پونه ارژن
قیمت :6500 تومان
پنیر لبنه 180 گرم کاله
پنیر لبنه 180 گرم کاله
قیمت :4000 تومان
پنیر سفید400 گرم صباح
پنیر سفید400 گرم صباح
قیمت :8500 تومان
ماست کفیر 900 گرم ارژن
ماست کفیر 900 گرم ارژن
قیمت :7000 تومان
کشک شیشه ای 500گرم کاله
کشک شیشه ای 500گرم کاله
قیمت :11000 تومان
شیرعسل 200 میل کاله
شیرعسل 200 میل کاله
قیمت :1300 تومان
خامه 200گرم کاله
خامه 200گرم کاله
قیمت :5500 تومان
شیرطالبی 200میلی کاله
شیرطالبی 200میلی کاله
قیمت :1300 تومان
شیرهویج 200 میل پگاه
شیرهویج 200 میل پگاه
قیمت :2500 تومان
پنیر شهری 300 گرم پگاه
پنیر شهری 300 گرم پگاه
قیمت :7200 تومان
شیر پرچرب 200 میل کاله
شیر پرچرب 200 میل کاله
قیمت :1000 تومان
کره 100گرمی ارِژن
کره 100گرمی ارِژن
قیمت :4500 تومان
دوغ نعناع 1/5لیتر ارژن
دوغ نعناع 1/5لیتر ارژن
قیمت :6500 تومان
پنیرلبنه 350 گرم کاله
پنیرلبنه 350 گرم کاله
قیمت :8300 تومان
ماست خیار 750 گرم کاله
ماست خیار 750 گرم کاله
قیمت :7200 تومان
پنیر سفید میهن 520 گرم
پنیر سفید میهن 520 گرم
قیمت :13200 تومان
دوغ 1/5 لیتری عالیس
دوغ 1/5 لیتری عالیس
قیمت :6800 تومان
دوغ 1/5 لیتری رامک
دوغ 1/5 لیتری رامک
قیمت :6500 تومان
خامه پگاه 200 سی سی
خامه پگاه 200 سی سی
قیمت :4000 تومان
خامه عسلی 100گرم رامک
خامه عسلی 100گرم رامک
قیمت :3200 تومان
پنیر سفید 300 گرم رامک
پنیر سفید 300 گرم رامک
قیمت :4500 تومان
پنیر زیره 200 گرم کاله
پنیر زیره 200 گرم کاله
قیمت :7000 تومان
کشک 680 گرم سمیه
کشک 680 گرم سمیه
قیمت :9500 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×