سویا 200 گرم توتک
سویا 200 گرم توتک
قیمت :2200 تومان
سوسیس آلمانی گوشت 202
سوسیس آلمانی گوشت 202
قیمت :25000 تومان
سمبوسه سبزیجات کاله
سمبوسه سبزیجات کاله
قیمت :13000 تومان
سینه مرغ فیله
سینه مرغ فیله
قیمت :31000 تومان
شنیتسل مرغ 500گرم 202
شنیتسل مرغ 500گرم 202
قیمت :24700 تومان
فلافل 350 گرم 202
فلافل 350 گرم 202
قیمت :7700 تومان
تخم بلدرچین حنانه
تخم بلدرچین حنانه
قیمت :4500 تومان
همبر ممتاز 80 درصد500گ
همبر ممتاز 80 درصد500گ
قیمت :27000 تومان
سوسیس هات داگ نوپرو
سوسیس هات داگ نوپرو
قیمت :13700 تومان
سوسیس پاپریکا توری
سوسیس پاپریکا توری
قیمت :13200 تومان
سوسیس فرانکفوتر فله
سوسیس فرانکفوتر فله
قیمت :26000 تومان
سوسیس گودا پنیری فله
سوسیس گودا پنیری فله
قیمت :33000 تومان
همبرگر ب . آ400گ
همبرگر ب . آ400گ
قیمت :23650 تومان
کره حیوانی 50گ ونک
کره حیوانی 50گ ونک
قیمت :2300 تومان
کره 50گرم حیوانی ونک
کره 50گرم حیوانی ونک
قیمت :2100 تومان
تخم کبک فوکلی 6عددی
تخم کبک فوکلی 6عددی
قیمت :7000 تومان
پنیر ورقه الی چدار180
پنیر ورقه الی چدار180
قیمت :6000 تومان
سوسیس 55 درصد مخصوص400گ
سوسیس 55 درصد مخصوص400گ
قیمت :10200 تومان
سوسی ویژه دمس وکیوم
سوسی ویژه دمس وکیوم
قیمت :13100 تومان
خمیر یوفکا مثلثی
خمیر یوفکا مثلثی
قیمت :9800 تومان
خمیر فیلو یوفکا A4
خمیر فیلو یوفکا A4
قیمت :9800 تومان
سویا بی رقیب200
سویا بی رقیب200
قیمت :2300 تومان
چیز برگر شام شام60
چیز برگر شام شام60
قیمت :29800 تومان
گوشت بلدرچین شیر کوه
گوشت بلدرچین شیر کوه
قیمت :20000 تومان
سویا 200 گرم باما
سویا 200 گرم باما
قیمت :1600 تومان
سوسیس مرغ 55 درصد دمس
سوسیس مرغ 55 درصد دمس
قیمت :7600 تومان
تخم مرغ 15 عددی طرلان
تخم مرغ 15 عددی طرلان
قیمت :9000 تومان
تخم مرغ شش عددی حنانه
تخم مرغ شش عددی حنانه
قیمت :10500 تومان
بال کام مرغ کاله
بال کام مرغ کاله
قیمت :13000 تومان
کراکر نمکی آدرین
کراکر نمکی آدرین
قیمت :1000 تومان
سویا 300 گرم برتر
سویا 300 گرم برتر
قیمت :3200 تومان
سوسیس کوکتل 55% شام شام
سوسیس کوکتل 55% شام شام
قیمت :15300 تومان
سویا 200 گرم رشد
سویا 200 گرم رشد
قیمت :3900 تومان
سویا 250 گرم سبحان
سویا 250 گرم سبحان
قیمت :2400 تومان
ناگت مرغ 250grشام شام
ناگت مرغ 250grشام شام
قیمت :12900 تومان
شانه تخم مرغ 30 عددی
شانه تخم مرغ 30 عددی
قیمت :160000 تومان
ناگت مرغ 250 گرم ب.آ
ناگت مرغ 250 گرم ب.آ
قیمت :13000 تومان

سایت فروشگاه تعاونی مصرف کارکنان پارس جنوبی

×